Zorginkoopbeleid zorg 2018 (Zvw) gepubliceerd

ZilverenKruis heeft op 31 maart 2017 haar zorginkoopbeleid 2018 gepubliceerd als een een online magazine. Daarin staan de uitgangspunten aan hun inkoopbeleid met drie ambities:

  1. “zorgverlening mogelijk maken”. Zoeken naar mogelijkheden om de zorgkosten en de administratieve lasten te verlagen. Voorbeelden zijn het terugdringen van de administratieve lasten bij hulpmiddelen en meerjarige contracten in de sector zintuiglijk gehandicapten.
  2. ”herkenbare verbetering realiseren” werken met zorgmodules. Ook in 2018 zijn er nieuwe modules, zoals kinderdiabetes (ondersteunen van de overdracht tussen de kinderarts en de internist) en ouderen langer thuis (versterken van de de eerstelijns verblijfsfunctie om te voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig (lang) opgenomen worden in het ziekenhuis.
  3. “onderscheidend zijn voor onze verzekerden” waarbij de beheersing van zorgkosten prioriteit heeft bij de inkoop van zorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *