Zorgbrede Governance code

Onlangs is de Zorgbrede Governancecode (2010) herzien naar de Governance code Zorg (2017)

Het document beschrijft een goed bestuur en toezicht als belangrijke voorwaarden voor het leveren van goede zorg.

De vernieuwde governancecode is in de eerste plaats een richtinggevend en levend document voor de sector zelf. De code biedt de sector een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen

Met deze governancecode volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Voor de governancecode zie: www.governancecodezorg.nl of download het document hier:
Governancecode Zorg 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *