Project Manager

Waar veel software bedoeld voor project management uitblinkt in zeer complexe functies, is het kenmerk van de Metaphorum Project manager eenvoud. Zeer laagdrempelig in gebruik en geen moeilijke functies. Dat betekent dat zaken als kostenbewaking, kritieke pad of projectanalyse niet ingebouwd zijn. Daar is deze Project Manager ook niet voor bedoeld.

Deze Project Manager heeft als doel ondersteuning te bieden aan een -al dan niet tijdelijke- organisatie om binnen gestelde condities een vooraf gedefinieerd resultaat te bereiken. Hierbij wordt een project opgesplitst in taken, welke aan mensen toebedeeld kunnen worden. De software monitort openstaande taken, en kan gebruikers laten zien welke taken nog niet voltooid zijn. Alle handelingen binnen een project worden gelogd, evenals de progressie van projecten.

Specificaties van de software:

 • Geen installatie nodig, draait op een Metaphorum server.
 • Dagelijkse backups.
 • SSL beveiliging, de verbinding met de server is versleuteld.
 • Toegang vanaf alle apparaten met een browser: telefoon, tablet, laptop of PC.
 • Ingebouwd user management systeem, zodat organisaties zelf personen kunnen toevoegen en toegang ontzeggen.
 • Meerdere soorten gebruikersrangen instelbaar.
 • De mogelijkheid om bestanden op een beveiligde manier aan projecten te koppelen (Pdf, Excel, MS Word, veel soorten foto-, video- en audiobestanden)
 • Vier niveau’s diep: projecten, takenlijsten, taken en subtaken.
 • De mogelijkheid om op elkaar te reageren.
 • Projecten zijn af te schermen, en middels user management is toegang in te stellen.
 • Projecten zijn categoriseerbaar.
 • Projecten kunnen voorzien worden van deadlines.
 • 100% Nederlandstalige software.
 • Mogelijkheid om met sjablonen te werken voor standaard projecten.

Mogelijkheden van gebruik:

 • Ondersteuning bij een ISO-, HKZ- of ander kwaliteitssysteem. De afhandeling van protocollen, de communicatie, verbetervoorstellen, documentbeheer, vaststellingen zijn gelijk definitief gelogd.
 • Checklist systeem voor meerdere gebruikers. Wanneer samengewerkt moet worden om een standaard serie acties te voltooien, is de Project Manager een ideaal instrument om de voortgang te monitoren, maar bewaakt ook met de logboekfunctie reeds afgehandelde (sub)taken. Denk bijvoorbeeld aan het afhandelen van een protocol of standaard-situatie:
  • Checklist intake nieuwe cliënt.
  • Checklist nieuwe werknemer.
  • Checklist aanvraag vergunning.
 • Het bijhouden van afspraken uit notulen van vergaderingen, eventueel ook met deadlines. Ook hier kan afhankelijk van de ingestelde toegang op elkaars taken gereageerd worden, en kan men meehelpen of meedenken met taken van anderen.
 • Het organiseren van eigen werk. Kan gebruikt worden voor “to-do”-lijstjes, of bijvoorbeeld het actiegebaseerd werken volgens het “Getting Things Done”-principe.
 • Samenwerken op afstand.

Neem contact op met Talentum, en maak een vrijblijvende afspraak voor een demonstratie of test-sessie.