Kwaliteit


Bij het behalen van een certificering in de zorg kan Talentum op meerdere manieren ondersteunen. Zo kan er een compleet intranet-portaal voor de medewerkers opgezet worden met een digitaal handboek kwaliteit, kunnen (incident)meldingen digitaal ingevoerd worden door medewerkers, maar kan ook de afhandeling digitaal bewaakt worden. Ook zijn er mogelijkheden voor document beheer en bewaking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande en beproefde software naast eigen producten, wat simpele, gestandaardiseerde oplossingen voor een scherpe prijs mogelijk maakt. Maar de flexibiliteit van deze systemen maken ook maatwerk mogelijk.

Daarnaast zijn deze systemen naar eigen inzicht verder in te richten, zodat deze ook bruikbaar zijn als handboek informatiebeveiliging, of personeel-informatieportaal.

in504.jpg 

HKZ, ISO 9001 of NEN-EN 15224

Talentum ondersteunt bij het behalen van een HKZ certificatieschema zijn of NEN-EN 15224:2012 (ISO voor de zorg). De Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling (HKZ) stelt kwaliteitseisen op voor diverse deelgebieden van de sectoren zorg en welzijn (incl. kinderopvang). Deze worden in de vorm van certificeringsschema’s beschikbaar gesteld aan het werkveld. De Europese norm EN 15224, ook bekend als ‘ISO 9001 voor de zorg’, bestrijkt hetzelfde gebied als HKZ, maar zonder het te segmenteren. Wanneer een instelling gericht is op één bepaald segment, dan adviseert Talentum een HKZ certificering. Mocht er een bredere scope zijn, omdat bijvoorbeeld zowel kinderopvang, begeleiding, verzorging en verpleging aan de orde zijn, dan raadt Talantum NEN-EN 15224 aan, zodat niet meerdere HKZ certificatieschema’s naast elkaar onderhouden en gecertificeerd hoeven te worden.

Het uitgangspunt is dat instellingen zoveel mogelijk zelf doen. Dat scheelt niet alleen kosten, maar zorgt voor betrokkenheid uit de eigen organisatie. Kwaliteit is een doorlopend proces, en een te grote afhankelijkheid van externe adviseurs zal tot problemen leiden bij externe audits. De kwaliteitsadviseurs van Talentum helpen vooral op weg, en voorkomen afhankelijkheid. Er wordt geholpen met het bewaken van de pdca-cyclus, en met het verrichten van interne audits en management reviews.

Ondernemers in de zorg moeten goed op de hoogte zijn van de spelregels. Talentum kent het landschap en kan als gids fungeren in het woud van wet- en regelgeving.

Copyright 2019 

logo_talentum_200_mono.png

logo_talentum_ssc_200_mono.png

logo_metaphorum_200_mono.png