Kwaliteit

Kwaliteit


Bij het behalen van een certificering in de zorg kan Talentum op meerdere manieren ondersteunen. Zo kan er een compleet intranet-portaal voor de medewerkers opgezet worden met een digitaal handboek kwaliteit, kunnen (incident)meldingen digitaal ingevoerd worden door medewerkers, maar kan ook de afhandeling digitaal bewaakt worden. Ook zijn er mogelijkheden voor document beheer en bewaking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande en beproefde software naast eigen producten, wat simpele, gestandaardiseerde oplossingen voor een scherpe prijs mogelijk maakt. Maar de flexibiliteit van deze systemen maken ook maatwerk mogelijk.

Daarnaast zijn deze systemen naar eigen inzicht verder in te richten, zodat deze ook bruikbaar zijn als handboek informatiebeveiliging, of personeel-informatieportaal.

in504.jpg 

HKZ, ISO 9001 of NEN-EN 15224

Talentum ondersteunt in het behalen van een HKZ certificatieschema, ISO 9001 of  NEN-EN 15224. Elk normenkader heeft zijn eigen kwaliteitseisen voor de sector zorg en welzijn.

Bij HKZ zijn per sector (kleine organisaties, GZ, VVT etc.) certificeringsschema’s opgesteld. De Europese norm EN 15224, ook bekend als ‘ISO 9001 voor de zorg’, bestrijkt hetzelfde gebied als HKZ, maar zonder het te segmenteren.

Wanneer een instelling gericht is op één bepaald segment, dan volstaat een HKZ certificering. Mocht er een bredere scope zijn, omdat meerdere sectoren worden bediend (bijvoorbeeld: zowel begeleiding GZ/GGZ als verzorging en verpleging VVT), dan raadt Talentum ISO 9001 of NEN-EN 15224 aan, zodat niet meerdere HKZ certificatieschema’s naast elkaar onderhouden en gecertificeerd hoeven te worden.

Een goede hulp in het hebben van een kwaliteitsmanagementsysteem (kms) is het digitale handboek kwaliteit van Metaphorum: Meta-Q.

Het uitgangspunt van Talentum is dat instellingen zoveel mogelijk zelf doen. Dat scheelt niet alleen kosten, maar zorgt voor betrokkenheid uit de eigen organisatie. Kwaliteit is een doorlopend proces, en een te grote afhankelijkheid van externe adviseurs zal tot problemen leiden bij externe audits. De kwaliteitsadviseur van Talentum helpt  vooral op weg, en voorkomt afhankelijkheid. Er wordt geholpen in het 'rond zetten van' de pdca-cyclus, het verrichten van interne audits en opstellen van management reviews.

Advies
Begeleiding (nieuwe) zorgaanbieders
Kwaliteit

Ondernemers in de zorg dienen goed op de hoogte zijn te van de spelregels. Talentum kent het landschap en kan als gids fungeren in het behalen van een kwaliteitscertificaat, het verkrijgen van een overeenkomst met het zorgkantoor of zorgverzekeraars.

© 2022 

logo_talentum_200_mono.png

logo_metaphorum_200_mono.png