Samenwerken in de zorg

Samenwerken in de zorg

Er zijn ruwweg drie soorten van samenwerking in de zorg:

  1. allianties: een samenwerking op basis van onderlinge afspraken tussen instellingen
  2. samenwerken binnen een nieuwe rechtspersoon, zoals een stichting (instellingen vormen het bestuur), besloten vennootschap (instellingen zijn aandeelhouder) of als zorgcoöperatie (instellingen zijn leden van een coöperatieve vereniging U.A)
  3. fusie: daarmee verdwijnen de afzonderlijke instellingen die opgaan in een nieuwe rechtspersoon

Het voordeel van een zorgcoöperatie is dat de samenwerking minder vrijblijvend is dan in een alliantie en niet zo zwaar is als een fusie waarbij dan de instellingen hun eigen identiteit verliezen.

Een zorgcoöperatie faciliteert haar leden in bijvoorbeeld hun gezamenlijke inkoop, maar is niet actief naar buiten toe (de clienten) wanneer de leden besluiten hun eigen merknaam te willen behouden.Een overeenkomst in het kader van de WMO kan desgewenst ook door de deelnemende leden afzonderlijk met de gemeenten overeengekomen worden. Ook de afspraken van PGB-cliënten kunnen buiten de coöperatie om geregeld worden. Tevens kunnen de leden afzonderlijk bijvoorbeeld niet-gecontracteerde thuiszorg leveren, mits zij een eigen betaalovereenkomst hebben en voldoen aan de criteria die de zorgverzekeraars stellen. Soms maakt men gebruik van een gezamenlijk dienstencentrum (shared services centrum) dat wordt ingericht ten behoeve van ondersteunende activiteiten van de coöperatie en haar  leden. Ook daarin kan Talentum een en ander voor u betekenen.

Talentum heeft ervaring in het opzetten van coöperaties (coöperatieve verenigingen U.A.) die actief zijn in de zorgmarkt, zoals bijvoorbeeld:

Klaver4you

Klaver4you in Zwolle voor Dagbesteding en logeeropvang op een zorgboerderij of leer-werkplek, begeleiding en/of persoonlijke verzorging thuis. Het is een samenwerking van zorginstellingen in en rondom Zwolle. Klaver4you is in 2012 gestart als initiatief van vier zorgaanbieders, die de handen ineen wilden slaan. Inmiddels ondersteunt zij circa vijftien aanbieders in een zeer brede regio, en faciliteren de zorg van meer dan honderdvijftig cliënten.

Zorgcoöperatie Accent

Zorgcoöperatie Accent, een samenwerkingsverband van kleinschalige, christelijke woonzorgvoorzieningen in Midden-Nederland. De coöperatie bestaat uit Woonzorgcentrum Edelweiss in Doorn, Woonzorgboerderij Moriahoeve in Woudenberg, Woonzorgcentrum Huize Marijke in Doorn, Zorghuys De Wingerd in Doorn en De Wijkse Hof in Wijk bij Duurstede (de laatste 3 huizen horen bij Zorggroep Marijke) en werkt samen met Accolade Zorggroep.

Talentum garandeert een toelating en AGB-code voor de samenwerkingsvorm, omdat de statuten WTZi-proof zijn.

Heeft u interesse, of wilt u in een regio gaan samenwerken met andere (nieuwe) aanbieders, laat het ons weten: MAILADRES. Op uw verzoek kunnen wij een presentatie verzorgen waarin de voor- en nadelen van samenwerkingsvormen op een rijtje worden gezet.

Advies
Begeleiding (nieuwe) zorgaanbieders
Kwaliteit

Ondernemers in de zorg dienen goed op de hoogte zijn te van de spelregels. Talentum kent het landschap en kan als gids fungeren in het behalen van een kwaliteitscertificaat, het verkrijgen van een overeenkomst met het zorgkantoor of zorgverzekeraars.

© 2022 

logo_talentum_200_mono.png

logo_metaphorum_200_mono.png